Hoppa till innehåll

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.
30 maj 2025 är sista dagen då du som elev behöver ha läst färdigt dina kurser samt meddelat våra studie- och yrkesvägledare att ett slutbetyg önskas ta ut, för att hinna få ett slutbetyg.

Om du är osäker på vad som gäller för dig är du välkommen att ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare:
https://campus.molndal.se/campus-molndal/studie--och-yrkesvagledning/for-dig-som-ar-20-ar-eller-aldre.html


För mer information om regeringsbeslutet:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ytterligare-fyra-ar/