Hoppa till innehåll

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Om du är osäker på vad som gäller för dig är du välkommen att ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare:
https://campus.molndal.se/campus-molndal/studie--och-yrkesvagledning/for-dig-som-ar-20-ar-eller-aldre.html


För mer information om regeringsbeslutet:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ytterligare-fyra-ar/