Hoppa till innehåll

Ansökan distanskurser via Arena Utbildning stängd jul och nyår 2022!

Ansökan för distanskurser via Arena Utbildning kommer att vara stängd från vecka 51 till och med vecka 52. 

Från och med vårterminen 2023 kommer Campus Mölndal erbjuda distansundervisning i egen regi i följande kurser: Engelska 6, Engelska 7 och Svenska 3. För dig som är folkbokförd i Mölndal hänvisar vi i första hand till dessa distanskurser. Information om kursstarter och ansökningsperioder

Har du frågor gällande distanskurserna på Campus Mölndal kontakta gärna Vägledning Campus Mölndal.

Du som vill starta 9 eller 16 januari 2023 måste därför göra ansökan senast 16 december 2022.

Vecka 1 öppnar ansökan för distanskurser via Arena Utbildning igen och du är då välkommen att söka som vanligt.  

Innan du ansöker till distanskurser i kurskatalogen är det viktigt att du tar del av informationen på Campus Mölndals hemsida.

Distansutbildning, Arena Utbildning på uppdrag av Campus Mölndal

 
Det är också viktigt att du fyller i din ansökan korrekt för att vi ska kunna behandla den. Tidigast möjliga kursstart är måndagen om 4 hela veckor från det att ansökan skickas in, om ansökan då är komplett. 

Göra din ansökan

Du kan tidigast starta en kurs efter att fyra hela kalenderveckor har passerat. En kalendervecka är måndag-söndag, det spelar ingen roll vilken dag under vecka 1 som din ansökan inkommer. Om din ansökan är komplett kan du starta din kurs den femte veckan på måndag. Det betyder:

Tänk på att du enbart kan söka kurser som löper 20 veckor framåt i tiden från ditt önskade startdatum. Det innebär att du som mest kan söka fyra efterföljande kurser på 100 poäng. Detta motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Du som läser distanskurser får läsa max två kurser samtidigt. 

Vill du läsa ytterligare kurser efter 20 veckor är det viktigt att komma ihåg att söka dessa senast fyra veckor innan du önskar starta din nya kurs.

Studietakt

Du kan välja följande studietakter
25% motsvarar 5 poäng per vecka
50% motsvarar 10 poäng per vecka
75% motsvarar 15 poäng per vecka
100% motsvarar 20 poäng per vecka

Du räknar utifrån det antal poäng du ska läsa delat med antal poäng per vecka utifrån den studietakt du väljer.

Exempelvis
100% = heltid
100 poäng/20 poäng per vecka = 5 veckor
Start måndag, vecka 1. Slut fredag, vecka 5

50% = deltid
100 poäng/10 poäng per vecka = 10 veckor
Start måndag, vecka 1. Slut fredag, vecka 10

Behöver du hjälp med att välja kurs eller studietakt kan du kontakta Campus Mölndals studie-och yrkesvägledning
 

Obligatoriska moment

Nationella prov ska skrivas på plats i Arenas utbildningslokaler. Det arbetsplatsförlagda lärandet är obligatoriskt och sker på respektive APL-plats. Under APL- perioden följer du arbetsplatsens riktlinjer.