Hoppa till innehåll

Vill du läsa distanskurser? Läs informationen här först.

Tänk på att läsa igenom informationen på denna sida innan du gör din ansökan.

Göra din ansökan

Du kan tidigast starta en kurs efter att tre hela kalenderveckor har passerat. En kalendervecka är måndag-söndag, det spelar ingen roll vilken dag under vecka 1 som din ansökan inkommer. Om din ansökan är komplett kan du starta din kurs den femte veckan på måndag. Det betyder:

Tänk på att du enbart kan söka kurser som löper 20 veckor framåt i tiden från ditt önskade startdatum. Det innebär att du som mest kan söka fyra efterföljande kurser på 100 poäng. Detta motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Du som läser distanskurser får läsa max två kurser samtidigt, kurserna får högst vara 200 poäng sammanlagt.

Vill du läsa ytterligare kurser efter 20 veckor är det viktigt att komma ihåg att söka dessa senast fyra veckor innan du önskar starta din nya kurs.

Studietakt

Du kan välja följande studietakter
25% motsvarar 5 poäng per vecka
50% motsvarar 10 poäng per vecka
75% motsvarar 15 poäng per vecka
100% motsvarar 20 poäng per vecka

Du räknar utifrån det antal poäng du ska läsa delat med antal poäng per vecka utifrån den studietakt du väljer.

Exempelvis
100% = heltid
100 poäng/20 poäng per vecka = 5 veckor
Start måndag, vecka 1. Slut fredag, vecka 5

50% = deltid
100 poäng/10 poäng per vecka = 10 veckor
Start måndag, vecka 1. Slut fredag, vecka 10

Behöver du hjälp med att välja kurs eller studietakt kan du kontakta Campus Mölndals studie-och yrkesvägledning
 

Obligatoriska moment

Nationella prov ska skrivas på plats i Arenas utbildningslokaler. Det arbetsplatsförlagda lärandet är obligatoriskt och sker på respektive APL-plats. Under APL- perioden följer du arbetsplatsens riktlinjer.